W naszej ofercie magnesy: magnes neodymowy, magnes ferrytowy, uchwyty, separatory, stoły, chwytaki magnetyczne.
magnesy neodymowe
magnesy ferrytowe
magnesy magnesy stale
magnes

Nasz sklep internetowy www.MAGNESY.eu

Zjawisko Faradaya

Zjawisko Faradaya (zjawisko magnetooptyczne) – polega na obrocie (o pewien kąt) płaszczyzny polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo w czasie przechodzenia światła przez ośrodek w którym istnieje pole magnetyczne.

Zjawisko zostało odkryte przez Michaela Faradaya w 1845 roku, było pierwszym eksperymentem ujawniającym związek światła z magnetyzmem.

Obrót płaszczyzny polaryzacji światła na skutek zjawiska Faradaya

Wzór na kąt skręcenia:

 beta = mathcal{V}Bd

gdzie

β - kąt skręcenia (w radianach)
B - indukcja magnetyczna w kierunku propagacji światła (w teslach)
d - długość na jakiej światło oddziałuje z polem magnetycznym(w metrach)
mathcal{V} - stała wyznaczana empiryczne zależna od długości fali, materiału i temperatury. 

Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_Faradaya